TBS Józefów | Przetargi
15577
page-template-default,page,page-id-15577,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Przetargi

Informacje o ogłaszanych przetargach

ROK 2019

 

Nr sprawy: TBS/2/2019 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

  •  Zamówienie dotyczy wykonania remontu balkonów w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym usytuowanym przy ul. 3 Maja 98 w Józefowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ – wersja edytowalna

– INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  z dnia 31.07.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 14.08.2019

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: TBS/1/2019 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

  •  Zamówienie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla planowanej budowy zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Rejtana w Józefowie na działkach ewidencyjnych nr 44/4, 44/6, 45/1 z obrębu 23 oraz na działkach sąsiednich dla potrzeb wjazdu i przyłączy.

–  SIWZ 

–  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

–  ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ – wersja edytowalna

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Skip to content