TBS Józefów | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
15577
page-template-default,page,page-id-15577,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Informacje o ogłaszanych przetargach i zapytaniach ofertowych.

ROK 2023

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – tryb podstawowy, bez negocjacji

Nr sprawy: DI.26.58.2023.MM

Wykonanie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w budynkach i na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób TBS w Józefowie Sp. z o.o.

adres strony WWW postępowania

______________________________________________________________________________________________________________

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – tryb podstawowy, bez negocjacji

Nr sprawy: DI.26.24.2023.MM

Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, usytuowanym przy ul. Wroniej 13 w Józefowie

adres strony WWW postępowania


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – tryb podstawowy, bez negocjacji

Nr sprawy: DI.26.4.2023.MM

Wykonanie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w budynkach i na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób TBS w Józefowie Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

adres strony WWW postępowania

ROK 2022

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – tryb podstawowy, bez negocjacji – ZAKOŃCZONE

Nr sprawy: DI.26.71.2022.MM

Wykonanie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w budynkach i na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób TBS w Józefowie Sp. z o.o.

adres strony WWW postępowania

____________________________________________________________________________________________________________

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – tryb podstawowy, bez negocjacji  – UNIEWAŻNIONO

Nr sprawy: DI.26.65.2022.MM

Wykonanie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w budynkach i na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób TBS w Józefowie Sp. z o.o.

adres strony WWW postępowania

___________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE – UNIEWAŻNIONO

Nr sprawy: DI.26.46.2022.UD

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana na działce ew. nr 44/4, 44/6 i 45/1 z obrębu 23 w Józefowie -ETAP 1

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1_Wzór umowy

Załącznik Nr 2_Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3_Wykaz usług

Załącznik Nr 4_Wykaz osób

Załącznik Nr 5_Klauzula informacyjna

Informacja o unieważnieniu postępowania

___________________________________________________________________________________________________

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – tryb podstawowy, bez negocjacji – ZAKOŃCZONE

Nr sprawy: DI.26.34.2022.UD

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana na działce ew. nr 44/4, 44/6 i 45/1 z obrębu 23 w Józefowie – ETAP I

Adres strony WWW postępowania

ROK 2021

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – tryb podstawowy, bez negocjacji – ZAKOŃCZONE

Nr sprawy: DI.26.74.2021

Wykonanie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w budynkach i na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób TBS w Józefowie Sp. z o.o.

Adres strony WWW postępowania

__________________________________________________________________________________________________________

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – tryb podstawowy, bez negocjacji – CZĘŚCIOWO UNIEWAŻNIONO

Nr sprawy: DI.26.68.2021

Wykonanie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w budynkach i na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób TBS w Józefowie Sp. z o.o.

Adres strony WWW postępowania

___________________________________________________________________________________________________

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – tryb podstawowy, bez negocjacji – UNIEWAŻNIONO

Nr sprawy: DI.26.63.2021

Wykonanie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w budynkach i na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób TBS w Józefowie Sp. z o.o.

Adres strony WWW postępowania

___________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: DI.26.64.2021.UD

Usługi w zakresie prac porządkowych świadczonych na nieruchomościach stanowiących własność TBS w Józefowie Sp. z o.o., w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1_Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego Oświadczenie – wykaz usług 2022

Załącznik Nr 2_Wzór umowy

Załącznik Nr 3_ Formularz ofertowy prace porządkowe 2022

Załącznik Nr 4_klauzula informacyjna

Informacja o udzieleniu zamówienia

___________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: DI.26.62.2021.UD

Świadczenie usług inspektora technicznego na nieruchomościach stanowiących własność TBS w Józefowie Sp. z o. o. oraz powierzonych Spółce w administrowanie.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Klauzula informacyjna

Informacja o udzieleniu zamówienia

___________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: DI.26.57.2021.UD

Bieżąca konserwacja w branży sanitarnej na nieruchomościach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o., w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Klauzula informacyjna

Informacja o udzieleniu zamówienia

___________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: DI.26.58.2021.UD

Bieżąca konserwacja w branży elektrycznej na nieruchomościach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o., w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Klauzula informacyjna

Informacja o udzieleniu zamówienia

___________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: DI.26.60.2021.UD

Przeprowadzanie okresowych kontroli oraz czyszczenia przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_Wzór umowy

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – klauzula informacyjna

Informacja o unieważnieniu postępowania

_________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: DI.26.59.2021.UD

Bieżąca konserwacja w branży budowlanej na nieruchomościach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o., w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_OPZ 2022

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego Oświadczenie – wykaz usług 2022

Załącznik nr 2_Wzór umowy

Załącznik nr 3_ Formularz ofertowy- kons. bud. 2022

Załącznik nr 4_klauzula informacyjna – wykaz usług 2022

Informacja o udzieleniu zamówienia

___________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Nr sprawy: DI.26.45.2021.MM

Remont zbiorczej kotłowni gazowej w budynku wielorodzinnym stanowiącym własność Zamawiającego, położonym w Józefowie przy ul. Wroniej 11, polegający na wymianie kotła gazowego wraz z osprzętem

Zapytanie ofertowe – Wronia 11

Formularz ofertowy

Rysunek – rzut kotłowni – dyspozycja urządzeń

Rysunek – rzut kotłowni

Rysunek – schemat technologiczny kotłowni

WZÓR UMOWY na remont kotłowni Wronia 11

informacja o udzieleniu zamówienia

_____________________________________________________________________________________________________

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – tryb podstawowy, bez negocjacji

Nr sprawy: DI.26.23.2021

Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, usytuowanym przy ul. 3 Maja 98A w Józefowie

Adres strony WWW postępowania

ROK 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Nr sprawy: 22/2020

Świadczenie usług inspektora technicznego

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

______________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Nr sprawy: 21/2020

Usługi w zakresie prac porządkowych, ogrodniczych i transportowych, świadczone na nieruchomościach stanowiących własność TBS w Józefowie, w okresie do 31.12.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 – formularz ofertowy

WZÓR UMOWY

________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Nr sprawy: 19/2020

Bieżąca konserwacja w branży sanitarnej i gazowej w budynkach stanowiących własność Spółki  w okresie do dnia  31 grudnia 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 – wykaz usług

zał. nr 3 – formularz ofertowy

WZÓR UMOWY

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Nr sprawy: 18/2020

Bieżąca konserwacja w branży elektrycznej w budynkach stanowiących własność Spółki  w okresie do dnia  31 grudnia 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 – wykaz usług

zał. nr 3 – formularz ofertowy

WZÓR UMOWY

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE – POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Nr sprawy: 17/2020

Bieżąca konserwacja w branży budowlanej w budynkach stanowiących własność Spółki  w okresie do dnia  31 grudnia 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 – wykaz usług

zał. nr 3 – formularz ofertowy

WZÓR UMOWY

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

_______________________________________________________________________________________________________________________________

PRZETARG

Nr sprawy: TBS/1/2020 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 • Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, usytuowanym przy ul. 3 Maja 98 w Józefowie.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

SPECYFIKACJA

PRZEDMIAR ROBÓT 

PROJEKT REMONTU BALKONÓW

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ – wersja edytowalna

– WYJAŚNIENIA na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

– INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: TBS/8/2020 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 • Wykonanie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w budynkach i na terenie zewnętrznym osiedla przy ul. 3 Maja 2/2A/2B/2C/2D stanowiących zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o. w okresie do 31.12.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

– FORMULARZ OFERTOWY – dla osób prowadzących działalność gospodarczą

– FORMULARZ OFERTOWY – dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

 OŚWIADCZENIE – wykaz usług

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: TBS/7/2020 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 • Wykonanie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w budynkach i na terenie zewnętrznym osiedla przy ul. 3 Maja 2/2A/2B/2C/2D, stanowiących zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o. w okresie do 31.12.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

FORMULARZ OFERTOWY – dla osób prowadzących działalność gospodarczą

FORMULARZ OFERTOWY – dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

OŚWIADCZENIE – wykaz usług

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ROK 2019

PRZETARG

Nr sprawy: TBS/4/2019 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 • Wykonanie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w budynkach i na terenie zewnętrznym osiedla przy ul. Rejtana 1A, 1B, 3/5, 5, stanowiących zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o. w okresie do 31.12.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ – wersja edytowalna

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_______________________________________________________________________________________________________________________________

PRZETARG

Nr sprawy: TBS/3/2019 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 •  Zamówienie dotyczy wykonania kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku
  w budynkach i na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego
  w Józefowie Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ – wersja edytowalna

WYJAŚNIENIA na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

– INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  – CZĘŚĆ 1 

– INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  – CZĘŚĆ 2

– INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  – CZĘŚĆ 3

– INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  – CZĘŚĆ 4

– INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  – CZĘŚĆ 5

– ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  – CZĘŚĆ 6

– INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  – CZĘŚĆ 7

_______________________________________________________________________________________________________________________________

PRZETARG

Nr sprawy: TBS/2/2019 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 •  Zamówienie dotyczy wykonania remontu balkonów w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym usytuowanym przy ul. 3 Maja 98 w Józefowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ – wersja edytowalna

– INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  z dnia 31.07.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 14.08.2019

_______________________________________________________________________________________________________________________________

PRZETARG

Nr sprawy: TBS/1/2019 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 •  Zamówienie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla planowanej budowy zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Rejtana w Józefowie na działkach ewidencyjnych nr 44/4, 44/6, 45/1 z obrębu 23 oraz na działkach sąsiednich dla potrzeb wjazdu i przyłączy.

–  SIWZ 

–  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

–  ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ – wersja edytowalna

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Skip to content