TBS Józefów | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
15577
page-template-default,page,page-id-15577,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Informacje o ogłaszanych przetargach i zapytaniach ofertowych.

ROK 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Nr sprawy: DI.26.45.2021.MM

Remont zbiorczej kotłowni gazowej w budynku wielorodzinnym stanowiącym własność Zamawiającego, położonym w Józefowie przy ul. Wroniej 11, polegający na wymianie kotła gazowego wraz z osprzętem

Zapytanie ofertowe – Wronia 11

Formularz ofertowy

Rysunek – rzut kotłowni – dyspozycja urządzeń

Rysunek – rzut kotłowni

Rysunek – schemat technologiczny kotłowni

WZÓR UMOWY na remont kotłowni Wronia 11

informacja o udzieleniu zamówienia

_____________________________________________________________________________________________________

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – tryb podstawowy, bez negocjacji

Nr sprawy: DI.26.23.2021

Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, usytuowanym przy ul. 3 Maja 98A w Józefowie

Adres strony WWW postępowania

 

ROK 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Nr sprawy: 22/2020

Świadczenie usług inspektora technicznego

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

______________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Nr sprawy: 21/2020

Usługi w zakresie prac porządkowych, ogrodniczych i transportowych, świadczone na nieruchomościach stanowiących własność TBS w Józefowie, w okresie do 31.12.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 – formularz ofertowy

WZÓR UMOWY

________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Nr sprawy: 19/2020

Bieżąca konserwacja w branży sanitarnej i gazowej w budynkach stanowiących własność Spółki  w okresie do dnia  31 grudnia 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 – wykaz usług

zał. nr 3 – formularz ofertowy

WZÓR UMOWY

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Nr sprawy: 18/2020

Bieżąca konserwacja w branży elektrycznej w budynkach stanowiących własność Spółki  w okresie do dnia  31 grudnia 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 – wykaz usług

zał. nr 3 – formularz ofertowy

WZÓR UMOWY

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE – POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Nr sprawy: 17/2020

Bieżąca konserwacja w branży budowlanej w budynkach stanowiących własność Spółki  w okresie do dnia  31 grudnia 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 – wykaz usług

zał. nr 3 – formularz ofertowy

WZÓR UMOWY

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

_______________________________________________________________________________________________________________________________

PRZETARG

Nr sprawy: TBS/1/2020 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 • Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, usytuowanym przy ul. 3 Maja 98 w Józefowie.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

SPECYFIKACJA

PRZEDMIAR ROBÓT 

PROJEKT REMONTU BALKONÓW

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ – wersja edytowalna

– WYJAŚNIENIA na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

– INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: TBS/8/2020 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 • Wykonanie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w budynkach i na terenie zewnętrznym osiedla przy ul. 3 Maja 2/2A/2B/2C/2D stanowiących zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o. w okresie do 31.12.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

– FORMULARZ OFERTOWY – dla osób prowadzących działalność gospodarczą

– FORMULARZ OFERTOWY – dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

 OŚWIADCZENIE – wykaz usług

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: TBS/7/2020 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 • Wykonanie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w budynkach i na terenie zewnętrznym osiedla przy ul. 3 Maja 2/2A/2B/2C/2D, stanowiących zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o. w okresie do 31.12.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE     

FORMULARZ OFERTOWY – dla osób prowadzących działalność gospodarczą

FORMULARZ OFERTOWY – dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

OŚWIADCZENIE – wykaz usług

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ROK 2019

PRZETARG

Nr sprawy: TBS/4/2019 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 • Wykonanie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w budynkach i na terenie zewnętrznym osiedla przy ul. Rejtana 1A, 1B, 3/5, 5, stanowiących zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o. w okresie do 31.12.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ – wersja edytowalna

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

PRZETARG

Nr sprawy: TBS/3/2019 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 •  Zamówienie dotyczy wykonania kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku
  w budynkach i na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego
  w Józefowie Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ – wersja edytowalna

WYJAŚNIENIA na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

– INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  – CZĘŚĆ 1 

– INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  – CZĘŚĆ 2

– INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  – CZĘŚĆ 3

– INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  – CZĘŚĆ 4

– INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  – CZĘŚĆ 5

– ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  – CZĘŚĆ 6

– INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  – CZĘŚĆ 7

_______________________________________________________________________________________________________________________________

PRZETARG

Nr sprawy: TBS/2/2019 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 •  Zamówienie dotyczy wykonania remontu balkonów w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym usytuowanym przy ul. 3 Maja 98 w Józefowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ – wersja edytowalna

– INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  z dnia 31.07.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 14.08.2019

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

PRZETARG

Nr sprawy: TBS/1/2019 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 •  Zamówienie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla planowanej budowy zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Rejtana w Józefowie na działkach ewidencyjnych nr 44/4, 44/6, 45/1 z obrębu 23 oraz na działkach sąsiednich dla potrzeb wjazdu i przyłączy.

–  SIWZ 

–  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

–  ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ – wersja edytowalna

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Skip to content