TBS Józefów | RODO – Komunikat
16116
post-template-default,single,single-post,postid-16116,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

RODO – Komunikat

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) chcielibyśmy zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Józefowie sp. z o.o., 05-420 Józefów, ul. Zielona 2.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora  jak powyżej lub na adres e-mail tbs@tbsjozefow.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcie i realizacja umowy najmu/partycypacji/świadczenia usług;
 2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. dochodzenie roszczeń;
 4. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 5. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 6. archiwizacji;
 7. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce.

 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych:

 1. udzielona zgoda;
 2. wykonanie umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom w związku ze zleconymi przez Spółkę działaniami;
 2. firmom kurierskim i pocztowym, dozorcom, którzy będą dostarczać do Państwa korespondencję;
 3. kancelariom prawnym, którym Spółka zleci prowadzenie postępowania;
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. okresu przez jaki są świadczone usługi;
 2. przepisów prawa, które mogą obligować Spółkę do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 3. okresu, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
 4. okresu, na jaki została udzielona zgoda.

 

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 2. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 
Zgoda obowiązuje do jej odwołania.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę tbs@tbsjozefow.pl.

 

Prosimy najemców oraz osoby pełnoletnie uprawnione do zajmowania lokali do złożenia podpisanych „Klauzuli informacyjnych” (do pobrania na stronie internetowej w zakładce „Strefa najemcy” lub w siedzibie TBS).

 

Dodatkowo, jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje związane z zajmowanym lokalem telefonicznie lub za pomocą e-mail, prosimy również o złożenie pisemnego oświadczenia z podaniem numeru telefonu oraz adresu e-mail do kontaktu.

 

 Skip to content