TBS Józefów | RODO – dot. monitoringu wizyjnego
16125
post-template-default,single,single-post,postid-16125,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

RODO – dot. monitoringu wizyjnego

Szanowni Państwo,

w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji, podajemy do wiadomości, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o. ul. Zielona 2, 05-420 Józefów,
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o. ul. Zielona 2, 05-420 Józefów, lub e-mail: tbs@tbsjozefow.pl;
 3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Józefowie Spółka z o.o. sprawuje Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o. ul. Zielona 2, 05-420 Józefów, 05-420 Józefów lub e-mail: tbs@tbsjozefow.pl;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku domowego oraz ochronę osób i mienia na terenie osiedli TBS i w budynku administracyjnym TBS w Józefowie sp. z o.o.. Przetwarzanie danych odbywa się w budynku osiedlowym i budynku administracyjnym TBS;
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 30 dni (czas przechowywania jest uzależniony od jakości, intensywności oraz pojemności dysków rejestratora),
 7. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Skip to content