TBS Józefów | Polityka prywatności
16158
page-template-default,page,page-id-16158,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.tbsjozefow.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa tbsjozefow.pl  (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez TBS w Józefowie sp. z o.o..   Administratorem danych  osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem powyższej strony jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Józefowie sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie pod adresem ul. Zielona 2, 05-420 Józefów, posiadającą numer NIP: 532 16 09 500 , REGON 013070619 oraz wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000053212.
 2. Administrator danych osobowych jest uprawniony na podstawie właściwych przepisów prawa do ujawnienia posiadanych danych wyłącznie podmiotom upoważnionym.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia, że dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla oznaczonych w niniejszej Polityce Prywatności celów.
 4. Administrator danych zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

II. Pliki Cookies

 1. Strona internetowa TBS używa plików „cookies”. Użyta w Polityce definicja „Cookies” (z ang. „Ciasteczka”) oznacza niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera).
 2. Spółka wykorzystuje pliki „Cookies” do tworzenia statystyk oglądalności strony.
 3. Wyrażając zgodę na wykorzystanie plików cookies przez TBS oświadczasz, że Twoja przeglądarka jest ustawiona w tym zakresie zgodnie z Twoimi preferencjami.
 4. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

 

III. Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz okres przechowywania danych

        Cel zbierania danych osobowych

 1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. dochodzenia roszczeń, windykacji i odszkodowań;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 4. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 5. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;
 6. archiwizacji.

 

Zakres zbierania danych osobowych

Dane osobowe (takie jak: imię, nazwisko i adres e-mail, adres zamieszkania) udostępniane spółce za  pośrednictwem niniejszej strony internetowej w przypadku zgłoszeń usterki, skarg i wniosków będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed  przekazaniem spółce jakichkolwiek danych.

 

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania strony internetowej spółki, oraz w przypadku zgłoszeń, wniosków i skarg do czasu załatwienia sprawy.

 

IV. Prawa użytkownika, którego dane dotyczą

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli odbywa się ono na podstawie wyrażonej zgody.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 

V. Dane kontaktowe Administratora

 1. Z Administratorem można się skontaktować za pomocą adresu poczty elektronicznej: tbs@tbsjozefow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Polityka Prywatności obowiązuje każdego klienta i użytkownika strony internetowej.
 2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Józefowie sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

 

Skip to content