TBS Józefów | Najemcy komunalni – uchwała ws. umorzenia zaległości
16351
post-template-default,single,single-post,postid-16351,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Najemcy komunalni – uchwała ws. umorzenia zaległości

Informujemy, że Rada Miasta Józefowa dn. 29 listopada br.  podjęła uchwałę nr 130/VIII/2019  (wchodzi w życie w dn. 18 grudnia br.) w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Józefowa obowiązującego w latach 2019 -2022”. Wprowadzone zasady restrukturyzacji zadłużenia mają doprowadzić do bieżącego regulowania należności czynszowych oraz dokonania spłaty odpowiedniej części zaległości, co warunkuje umorzenie pozostałej ich części.

Umorzeniu podlegać będzie zadłużenie ogółem pod warunkami:

  1. do 10 000,00 zł – umorzeniu podlega 40% zadłużenia ogółem pod warunkiem zapłaty pozostałych 60% zadłużenia ogółem (w ciągu maks. 24 miesięcy) oraz terminowego wnoszenia bieżących opłat;
  2. powyżej 10 000,00zł do 30 000,00 zł – umorzeniu podlega kwota 4 000 zł powiększona o 80% nadwyżki ponad kwotę 10 000 zł, nie więcej niż 20 000 zł pod warunkiem zapłaty pozostałej kwoty zadłużenia ogółem (w ciągu maks. 36 miesięcy) oraz terminowego wnoszenia bieżących opłat;
  3. powyżej 30 000,00 zł umorzeniu podlega kwota 20000 zł powiększona o 95% nadwyżki ponad kwotę 30000 zł pod warunkiem zapłaty pozostałej kwoty zadłużenia ogółem (w ciągu maks. 60 miesięcy) oraz terminowego wnoszenia bieżących opłat.

Wnioski o umorzenie należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa. Zwracamy uwagę, iż część informacji koniecznych do złożenia wniosku, dłużnicy uzyskają u administratora zasobu, jakim jest TBS w Józefowie sp. z o.o.

Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku o umorzenie, można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta lub na stronie internetowej: www.jozefow.pl.

 Skip to content