TBS Józefów | Informacja dotycząca cesji partycypacji
16034
post-template-default,single,single-post,postid-16034,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Informacja dotycząca cesji partycypacji

Mając na uwadze realizację polityki mieszkaniowej Gminy Miasta Józefów dążącej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodzin o średnich dochodach, Zarząd TBS w Józefowie Sp. z o.o. informuje, że lokale będące w zasobie Spółki nie mogą być przedmiotem obrotu. Praktyka ta odbywająca się na podstawie cesji praw i obowiązków wynikających z umów partycypacji nie jest zgodna zarówno z celem działalności towarzystwa jak i obowiązującymi przepisami prawa.

Partycypant będący jednocześnie najemcą nie może, w świetle przepisów art. 29a ustawy z dnia 26 października 1995 r. (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 79), dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umów partycypacyjnych na rzecz kolejnych najemców. W momencie zakończenia najmu ma jedynie prawo do zwrotu kwoty partycypacji w kwocie ustalonej stosownie do przepisu art. 29a ust. 3 powołanej ustawy i obowiązek opróżnienia lokalu, którym może dysponować towarzystwo, w celu ponownego przekazania na rzecz osób spełniających ustawowe kryteria najmu.Skip to content